تایل سقفی معرق MDF

تایل سقفی معرق دکوراتیو ضخامت 3 و 6 میل برش لیزری روکشدار 2 نوع رنگ بندی