رانر یو 100

رانر یو 100

رانر یو 100 رانر یو 100 پروفيل با مقطع فولادی U در صنعت ساخت و…

کلیپس کناف clips

/
کلیپس کناف clips کلیپس کناف clips | از اين قطعه در سقف هاي…
براکت کناف Braket knauf

براکت کناف Braket knauf

/
براکت کناف Braket knauf براکت کناف Braket knauf   …
پروفیل اف 47 کناف f 47

پروفیل اف 47 کناف f 47

/
پروفیل اف 47 کناف f 47 پروفیل اف 47 کناف f 47 عضو اصلي زيرسازي س…
پروفیل یو 36 کناف u 36

پروفیل یو 36 کناف u 36

/
پروفیل یو 36 کناف u 36 پروفیل یو 36 کناف u 36 | از پروفيل (سازه)…
کرنربید کناف

کرنربید کناف

/
کرنربید کناف کرنربید کناف (Corner Bead) مصالحي است كه الف : بر…
سپری T600 کلیک کناف

سپری T600 کلیک کناف

/
سپری T600 کلیک کناف سپری T600 کلیک کناف در سقف های کاذب مشبک ،پس از …
سپری T1200 کلیک کناف

سپری T1200 کلیک کناف

/
سپری T1200 کلیک کناف سپری T1200 کلیک کناف  در سقف های کاذب مشبک پس از نص…
سپری T3600 کلیک کناف

سپری T3600 کلیک کناف

/
سپری T3600 کلیک کناف سپری T3600 کلیک کناف   در سقف های کاذب مشبک ، سازه …
زیرسازی اولترالاین سقف مشبک

زیرسازی اولترالاین سقف مشبک

/
زیرسازی اولترالاین سقف مشبک