پانل های روکش دار گچی

پانل های روکش دار گچی | دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است. صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”9818″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”appear” title=”پانل MR” link=”http://knaufmarket.ir/product-category/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%da%86%db%8c/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-mr/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”9817″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”appear” title=”پانل FM” link=”http://knaufmarket.ir/product-category/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%da%86%db%8c/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-fm/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8388″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”appear” title=”پانل FR” link=”http://knaufmarket.ir/product-category/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%da%86%db%8c/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-fr/”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8032″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_circle_2″ onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” css_animation=”appear” title=”پانل RG” link=”http://knaufmarket.ir/product-category/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%da%86%db%8c/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-rg/”][/vc_column][/vc_row]