نوشته‌ها

طرح کناف جدید
کناف سقف پذیرایی

مدل کناف پذیرایی

/
مدل کناف پذیرایی مدل کناف پذیرایی استفاده از کناف سقف جدید و …
نوار درزگیری کناف

نوار درزگیری کناف

/
نوار درزگیری کناف نوار درزگیری کناف نوار درزگیر کناف (کاغذی)جهت مسلح کردن …
سقف کاذب ترکیبی کناف کاران سقف

سقف کاذب ترکیبی کناف کاران سقف

/
سقف کاذب ترکیبی کناف کاران سقف سقف کاذب ترکیبی کناف کاران سقف …