نوشته‌ها

عایق حرارتی کناف در ساختمان

عایق حرارتی کناف در ساختمان

/
عایق حرارتی کناف در ساختمان عایق حرارتی کناف در ساختمان…
طرز تهیه بتونه کناف

طرز تهیه بتونه کناف

/
طرز تهیه بتونه کناف طرز تهیه بتونه کناف برای تهی…
سقف کاذب d112a کناف

سقف کاذب d112a کناف

سقف کاذب d112a کناف سقف کاذب d112a کناف ساختار این سقف شامل ز…
دیوار پوششی برای عایق بندی

دیوار پوششی برای عایق بندی

/
دیوار پوششی برای عایق بندی دیوار پوششی برای عایق بندی دیوا…
سقفهای مشبک ای ام اف

سقفهای مشبک ای ام اف

/
سقفهای مشبک ای ام اف سقفهای مشبک ای ام اف شرکت“کناف ای. ام. اف“…
مزایای کناف

مزایای کناف

/
مزایای کنافمزایای کناف : سرعت اجرایی بالا: اجرای سریع  آسان زیرساز…
عايق آبي كناف

عايق آبي كناف

/
عايق آبي كناف  عايق آبي كناف عايق آبي كناف محصولی است که جهت…
مزایای ماستیک کناف

مزایای ماستیک کناف

/
مزایای ماستیک کناف پودر ماستیک کناف در کیسه های 20 کیلوگ…
بار کنسولی کناف

بار کنسولی کناف

/
بار کنسولی کناف بار کنسولی کنافچگونه دیوار کناف  را برای بار های کن…
تایل‌های گچی کناف

تایل‌های گچی کناف

/
تایل‌های گچی کناف تایل‌های گچی کنافتایل‌های سقفی در ابعاد ۶۰×۶۰ سانتیمتر و در دو نوع…