آسمان مجازی غروب آفتاب

آسمان مجازی غروب آفتاب چاپ عالی با ماندگاری رنگ بالا

مشخصات:

نوع جنس : پلکسی

ضخامت : 2-4-6 میل

نوع چاپ : استیکر اکوسالونت ایتالیا و چاپ مستقیم