اتصال مناسب سازه دیوار کناف

اتصال مناسب سازه دیوار کناف

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار ) چیست ؟

براي این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال براي اجراي سازه روي کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاك ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روي دیوار یا سقف هایی که با بلوك هاي تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت هاي پروانه اي ، مهار هاي صلیبی و یا پیچ با رول پلاك مخصوص (Hollow Cavity ) مناسب می باشد .