اجرای سقف کاذب زیر شیروانی

اجرای سقف کاذب شیروانی

 

 

اجرای سقف کاذب زیر شیروانی

اجرای سقف کاذب شیروانی عموما در اقلیم های سرد و پر بارش برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل ساختمان از سقف های شیبدار استفاده میشود .

در این نوع سقف سازه ای توسط آهن کشی و گاه فلزات دیگر ایجاد میشود و پوشش سقف شیبدار بر روی آن نصب میشود.

اجرای سقف کاذب کناف زیر شیروانی

 انواع سقف شیبدار :

سازه نگهدارنده سقف شیبدار در تمامی انواع کم و بیش مشابه است و در جقیقت نوع پوشش نهایی به کار رفته نوع سقف شیبدار را مشخص میکند.

پوشش سقف شیبدار در گذشته عموما آردواز و پس از آن از جنس سفال بود که دارای سوراخهایی بودند و عملا با سیم فلزی بر روی سازه اسکوپ میشدند .

اما امروزه عموما از متریالهای سینتیتک عایق رطوبت برای پوشش سقف شیبدار استفاده میشود که هم وزن کمتری دارند ، هم ظاهر بهتری.

 مزایا و معایب سقف شیبدار :

سهولت اجرا ، وزن کمتر نسبت به سقفهای مسطح و همخوانی با اقلیم های پر بارش از مزایای سقف شیبدار است و شاید ایراد آن در بعضی موارد فرمی است که به بنا تحمیل میکند ، هرچند این فرم گاهی موجب زیباتر شدن ساختمان هم میشود.

 سقف های کاذب زیر شیروانی:

بعد از اجرای سقف شیروانی (شیب دار) تصویری که از زیر مشاهده مینماییم سقف هشت مانند بوده و تمام سازه کشی و خود سقف شیروانی از زیر دیده میشود برای همین پس از اجرایی سقف برای دیده نشدن و زیبا بودن داخل مکان از زیر سقف شیروانی سقف کاذب کناف اجرا میشود که سطحی صاف و تراز داشته و تمام زیرسازی و سقف شیروانی در زیر این سقف کاذب پنهان میشود .

خصوصیاتی که سقف کاذب کناف درسقف شیروانی دارد بعد از زیبایی میتوان به عایق  بودن این سقف کاذب اشاره کرد که هم عایق صوتی و هم عایق حرارتی داشته و برای چنین سقفهای اجرای سقف کاذب کناف الزامی می باشد.

 

در عکسهای زیر مراحل اجرای سقف کاذب برای کافه سنتی توسط استادان :

 

 

در عکسهای مراحل اجرای سقف کاذب زیر سقف شیب دار امفی تئاتر اردبیل توسط استادان :