اجرای کرنربید کناف

اجرای کرنربید کناف

اجرای کرنربید کناف

اجرای کرنربید کناف

محله اول

سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربی زدا تمیز می شود.

سازه محافظ گوشه کرنربید روی کنچ دیوار قرار گرفته و به وسیله

چکش لاستیکی و دستگاه کرنربید کوب نصب می شود.فاصله ضربات

حداکثر 35 سانتیمتر می باشد.

 

نکته فنی : در صورتی که دستگاه کرنربید کوب در دسترس نباشد سازه

محافظ گوشه را می توان با بتونه نصب نمود.

 

مرحله دوم

با استفاده از لیسه یا ماله استیل یک لایه بتونه به پهنای 20 سانتیمتر و

ضخامتی که سازه محافظ گوشه محو شود بر روی کرنربید و در دو طرف

کنج اجرا می شود.

 

کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.

 

با استفاده از ساب ماله سطح بتونه خشک پرداخت شده و برای مرحله

بعدی کار (اجرای لایه آماده سازی) آماده می شود.

 

 

اجرای کرنربید کاغذی کناف

مرحله اول

نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده می شود.

 

با استفاده از کاردک پیچ گوشتی دار (یا لیسه) یک لایه بتونه به پهنای 10

سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر بر دو طرف کنج اجرا می شود.

 

کرنربید بر روی بتونه قرار داده شده و با انگشت شصت و سبابه به آن فشار

وارد می شود به نحوی که بتونه های اضافی از طرفین آن خارج شود.

 

با استفاده از کاردک ضاویه خارجی از بالا به پایین روی نوار محافظ گوشه

کشیده تا سطح آن هموار و کنجی کاملا گونیا و یکنواخت به دست آید.

 

به وسیله کاردک پیچ گوشتی دار اضافه بتونه بر روی سطح کرنربید کشیده

و بلافاصله جمع می شود.

 

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.

اجرای کرنربید کاغذی کناف

اجرای کرنربید کاغذی کناف

نکته مهم : استفاده کرنربید باعث محکم شدن در ضاویه ها میشود و

همچنین باعث یکنواخت بودن بتونه در کنجها شده و کاری بسایر تمیز و

صاف به وجود می اید .