بار کنسولی کناف

بار کنسولی کناف

چگونه دیوار کناف  را برای بار های کنسولی تقویت کنیم؟

گاهی این سوال مطرح میشود که آیا دیوارهای کناف برای محیط هایی مانند فروشگاه که در آن قفسه های سنگین وجود دارد قابل استفاده می باشد ؟

در جواب به این سوال باید گفت کارشناسان کناف وظیفه دارند در طراحی ساختار ( باتوجه به جداول مربوط به نصب بارهای طرّه ای مندرج در مرجع فنی کناف ایران) ، کاربری بخشی را که قرار است اجرا کنند به دقت بررسی نموده و در مورد نحوه صحیح سازه گذاری  و ابعاد و نوع سازه های دیوار ، همچنین تعداد لایه های پانل، اطلاع لازم را به مجری طرح برسنانند.

لازم به ذکراست دیوار های با یک لایه پانل کناف باتوجه به نحوه استاد گذاری (البته بسته به نوع قفسه یا کابینت )  تا 100 کیلو گرم و در ساختارهای با 2 لایه پانل تا 120 کیلو گرم قابلیت بارگذاری دارد.

بار کنسولی کناف

بار کنسولی کناف

فواصل استاد ها در دیوار های معمولی کناف هر 60 سانتی متر می باشد ، اما در صورت کاهش این فواصل به 40 یا 30 سانتی متر استقامت دیوار در مقابل  بارهای کنسولی افزایش می یابد ( همچنین امکان تعداد نقاط اتصال قفسه با دیوار افزایش می یابد )

در این زمینه سوالی پیش می آید که استفاده کننده چگونه پی ببرد که سازه ها در کجای دیوار قرار دارند تا قفسه ها را دقیقا در آن نقاط اتصال دهد؟ در جواب باید گفت : مجری دیوار کناف باید در پایان کار ، نقشه سازه گذاری را در اختیار بهره بردار قرار دهد  تا وی بتواند بدون دغدغه بارهای مورد نظر را در محل سازه ها اعمال نماید .