براکت کناف Braket knauf

براکت کناف Braket knauf

 

براکت کناف

براکت کناف Braket knauf | زماني كه فاصله سقف كاذب با سقف اصلي كم است از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي f 47  و یا سازه cd 60 به سقف اصلي استفاده مي شود. اين قطعه متناسب با اندازه سازه f 47 و یا سازه cd 60 توليد و عرضه مي گردد. این سازه با سفارش نیز تا طول 50 سانتیمتر نیز قابل تولید و اجرا هست. بدلیل تولید اولیه این قطعه به این قطعه ، براکت کناف نیز می گویند .

براکت کناف Braket knauf