خانه استاندارد چیست؟

بازدید: 269 بازدید

خانه استاندارد چیست؟

خانه استاندارد چیست؟ خانه ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان فضایی ایمن، آرام و مناسب برای ساکنین ایجاد م یکند. مقررات ملی ساختمان مجموعه قوانین لاز مالاجرایی استکه رعایت آن در ساخت و ساز میتواند به تأمین ایمنی و آسایش کاربران منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است و در هر یک ازبخش های این مجموعه قوانین مرتبط به طور خلاصه معرفی می شوند. سيستم ساخت و ساز خشك كناف راه حل های ساده و اثر بخشى را برای تامین الزامات این مقررات ایجاد کرده است كه میتوان با اطمينان نسبت به عملكرد فنى، آن ها را انتخاب نمود.

1 – بهسازی صوتی

آسایش صوتی در هر خانه یکی از ویژگی های مهم فضا محسوب می شود. در این بخش راه حل های مناسب برای کنترل و کاهش صداهای مزاحم ارائه م یگردد.

دلایل تولید صدا
سروصداهای تاسیسات مکانیکی: ناشی از سروصدای سرویس ها، موتورخانه، تاسیسات عبوری از داکت ها و …

صداهای ناخوانده: سروصداهای ناشی از سکونت افراد در هر واحد و یا سروصدای ترافیک و …، همچنین وجود طنین در فضاهای باز در یک مجتمع مسکونی مانند راهرو، راه پله، لابی و فضاهای ورودی که می تواند در شنوایی و فهم صدا مشکل ایجاد نماید یا به فضای مسکونی مجاور منتقل گردد.

برای دستیابی به آرامش صوتی موارد زیر توصیه می گردد:
پوسته های خارجی ساختمان میبایست عایق بندی مناسب صوت شوند. یکی از راه حل های موجود، اجرای پوسته دوجداره می باشد. این عمل امکان استفاده از عایق صوت مناسب را بوجود می آورد.

جداکننده های داخلی در هر واحد مسکونی می بایست عایق بندی صوتی شوند. دیوا رهای همجوار فضاهایی مانند اتاق خواب با آشپزخانه ، فضای نشیمن و سرویس بهداشتی می بایست به صورت دو جداره با عایق صوتی مناسب در میان دو جدار طراحی شوند.

درزبندی مناسب و دقیق در محل تلاقی سطوح و ساختارها با یکدیگر رعایت گردد.

امتداد یافتن دیوارهای جداکننده تا زیر سقف ساز های

2-3- ملاحظات مرتبط با دمای محیط (عایق بندی حرارتی)

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عای قکاری می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت.

چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟
جاهایی که باید عای قکاری شوند عبارتند از:
سق فها: مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را % 35 تا % 45 کاهش م یدهد.
دیوارهای خارجی: مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود % 15 کاهش م یدهد.
کف: مصرف انرژی در زمستان را % 5 کاهش می دهد.

الزامات حریق

ايمني ســاختمان‌ها در برابر آتش، دو هدف ايمني جاني و ايمني مالي را در بردارد. به طور ساده در مورد اهداف ايمني مي‌توان گفت ايمني جاني با محافظت افراد در برابر دود و ايمني مالي به وسيله كنترل گرماي ناشي از آتش سوزي به دست مــی آيد. در مجموع، طراحان براي رسيدن به اهداف ايمني در برابر آتش مــی‌توانند از 5 روش اصلی استفاده نمايند:

کشف و اعالم به موقع حريق

طراحي مسيرهاي خروج

جلوگيري از گسترش داخلي و خارجي حريق

سيستمهاي خاموش کننده

دسترسي و تسهيالت براي نيروهاي آتش نشاني

 

کشف و اعالم به موقع حریق:

ســاختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود که افراد داخل ساختمان در مراحل اوليه حريق از وقوع آن مطلع گرديده تا بتوانند واکنش مناســب را به موقع از خود بروز دهند. به اين منظور در صورت نياز بايد از سيستمهاي مناسب کشف و اعالم حريق استفاده نمود.

 

طراحي مسيرهاي خروج

ســاختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود که در صورت وقوع حريق، مسيرهايي براي فرار از ساختمان به محلي ايمن در خارج از ساختمان وجود داشته باشد. اين مسيرها بايد به صورت امن و موثر در تمام اوقات قابل استفاده باشند.

 

جلوگیری از گسترش داخلی و خارجی حریق

براي جلوگيري از گســترش حريق در داخل ســاختمان الزم است تا نازک‌کاريها از خواص مناســبي در برابر آتش برخوردار بوده و به عالوه اجزاي ســاختاري )نظير ديوارها و سقف( از گسترش حريق به فضاها و يا ساختمانهاي مجاور جلوگيري نمايند.

 

سیستمهای خاموش کننده

هر ساختماني بايد به تناسب با خاموش کنندههاي دستي و يا خودکار حريق مجهز شده باشد تا امکان خاموش سازي حريق به خصوص در مراحل ابتدايي ايجاد آن وجود داشته و يا گسترش حريق محدود گردد.

 

دسترسی و تسهیالت برای نیروهای آتش نشانی

ســاختمان بايد به نحوي طراحي و ساخته شود که راههاي دسترســي در محوطه و داخل ساختمان براي نيروهاي آتشنشاني به منظور انجام عمليات امداد و اطفاء وجود داشــته باشــد. زمين محوطه مقاومت مکانيکي الزم براي تحمل وزن ماشــين آالت آتشنشــاني در حين عمليات را دارا بوده و ساختمان با شــيلنگ هاي آتشنشــاني و ساير تسهيالتي که به نيروهاي آتش نشاني در انجام وظايفشان کمک مي‌کند تجهيز شده باشد. همچنين پارکينگ ساختمان به نحو کافي به تجهيزات تهويه حرارت و دود ناشي از حريق مجهز باشد.

در مقررات ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش هميشه يك گروه‌بندي از نظر كاربري یا تصرف ساختمان نيز وجود دارد و سطح الزامات مربوطه در هر گروه از ساختمان‌ها بسته به اهميت آن‌ها متفاوت است. پس از مشخص شدن سطح انتظارات ايمني در برابر آتش براي يك ساختمان، طراح بايد از مصالحي استفاده كند كه در برابر آتش از خواص و رفتار مناسبي برخوردار باشند.

مقاومت اجزاي ساختماني )نظير تیر، ســتون، كف، سقف‌، دیوار خارجی و داخلی، …( در برابر آتش‌، براي ساختارهاي مختلف ساختمان، طبقهبندي شده و بر اين اساس حداكثر ارتفاع و مساحت زير اشغال ساختمان تعيين میشود. اين موضوع به نوع تصرف ساختمان نيز بستگي دارد. براي توضيحات مربوط به نوع تصرف ساختماني و جدول مقاومت جداکنندهها برای جداسازی تصرفها بر حسب ساعت و علائم اختصاري آنها به متن نشریه شماره ض – 682 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه شود.

 

 

دسته بندی کناف
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه