روش اجرا سقف کاذب کناف

روش اجرا سقف کاذب کناف  (کناف سقف )  به صورت مختصر در زیر آمده است.

روش اجرا

نصب نبشی تراز کناف

نصب نبشی تراز کناف

1- نبشی تراز

 

2- اجرای زیرسازی فلزی

زیرسازی فلزی کناف سقفدکور

زیرسازی فلزی کناف

 

3- اتصال صفحات روکشدار گچی

نصب کناف

نصب کناف

 

4- درزگیری

درزگیری کناف

درزگیری کناف