سقف های کرومیت

سقف های کرومیت

سقف های کرومیت

سقف های کرومیت

سقف های کرومیت نوع جدیدی از سقفها بوده که امروزه از محبوبیت زیادی برخوردار هستند مهمترین قابلیت این سقف ها مقاومت در برابر صدا و لرزش میباشند .

انتقال صدا و لرزش سقف های کرومیت در مقایسه با

سایر سقف ها

بطور کلی سقف های تیرچه بلوک اعم از تیرچه یا بتنی اگر درست طراحی ، محاسبه و اجرا شوند نسبت به سقف های بتن درجا و کامپوزیت بدلیل ضخامت زیاد سقف و استفاده از بلوکه لرزش کمتری دارند ، اما این مسأله کلی است و بنا بر شرایط مختلف تفاوت می‌کند.

مثلا لرزش سقف های کامپوزیت در صورتیکه به هنگام بتن ریزی زیر کلیه تیرآهن های فرعی و اصلی شمع بندی شوند به مراتب کمتر خواهد شد.

لرزش سقفهای تیرچه و بلوک سنتی (تیرچه زیگزاگی بتنی) نیز به دلیل شمع بندی به هنگام اجرا نسبت به سایر سقف ها کمتر است . سقفی با تیرچه کرومیت و بلوکه سفال را درنظر بگیرید ، چنانچه بلوکه آنرا به پلی استایرن تغییر دهید انتقال صوت تا حد زیادی کم می‌شود ولی لرزش سقف تا حدی زیاد می شود . در اینجا ذکر این نکته نیز لازم است که در بعضی از ساختمان ها قسمت قابل توجهی از لرزش به دلیل ضعف و لرزش اسکلت می‌باشد و ربطی به سقف ها ندارد . انتقال صدا نیز در عموم سقف های تیرچه و بلوک در حد معقول است و به عوامل دیگری غیر از نوع سقف مانند جنس و ضخامت کف سازی و زیر سازی سقف ها ، وجود یا عدم وجود سقف کاذب و … نیز بستگی دارد.