سپری T3600 کلیک کناف

سپری T3600 کلیک کناف

 

زیرسازی سقف کلیک

در سقف های کاذب مشبک ، سازه سپر T 3600( T3600 profile ) عضو اصلی و باربر زیر سازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال وزن سقف کاذب را از طریق آویز های قابل تنظیم به سقف اصلی به عهده دارد . در صنعت ساخت و ساز خشک کشور به دلیل تولید و عرضه ی اولیه ی محصولات مورد استفاده در سقف های کاذب مشیک توسط ” شرکت آرمسترانگ ” ( Armestrong .co )  و ” شرکت شیکاگومتال ” ( chicagometallic .co ) ، این پروفیل را ” سازه سپری T3600 آرمسترانگ ” ( Armestrong T3600 profile ) یا ” سازه سپری T3600 شیکاگومتال ” ( Chicagometal T3600 profile ) نیز می گویند .

کانال تلگرام کناف درایوال