عملکرد کناف در برابر حریق

بازدید: 421 بازدید
عملکرد کناف در برابر حریق

عملکرد کناف در برابر حریق

عملکرد کناف در برابر حریق | ســاختارهای دارای کد حریق ضوابط و جزئیات ویژهای دارند،

 

عملکرد کناف در برابر حریق

بخشهایی از جمله مراقبت ویژه نوزادان، قلب، زایمان، جراحی، بستری داخلی، ICU و … فضاهایی هستند که کد حریق در آنها مطرح میباشد. در ساختار این فضاها از صفحات گچی نوع FR یا FMاســتفاده میشــود.تعداد و ضخامت الیافهای پوششــی دیوار، اندازه و فواصل ســازهها و ضخامت و خواص الیه عایق پشم معدنی مصرفی با توجه به کد حریق و ارتفاع مورد نظر تعیین میشود. با سیستم کناف دیوارهایی تا مقاومت 180 دقیقه قابل دستیابی است.

در فضاهایی که کد حریق در آنها تعریف شده است، کلیه اجزا از جمله دیوار، سقف، کف، درب، دریچه و … میبایست دارای کد حریق یکسان بوده و یا با در نظر گرفتن تمهیداتی آن فضا در برابر حریق مقاوم گردد.

در ســقفهای کاذب يکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق به دو دسته طبقه بندی میشوند: – سقفهای کاذبی که به تنهایی مقاومت الزم را در برابر حريق دارند. در اين حالت، در صورتیکه ســاختار دارای کد حريق ”از باالی سقف کاذب“ يا ”از پايين و باالي سقف کاذب“ باشد، سقف اصلی )سازهای( نيز میبایست دارای کد حريق مشابه باشد. – ســقفهای کاذبی که کد حريق آنها در تلفیق با مقاومت ســقف اصلی در برابرحريق، تعيين میشــود. اين راه حــل اقتصادی تر بوده، مشــروط بر اين که سقف اصلی بر اساس استاندارد DIN4102 قابل طبقه بندی باشــد.

مقاومت در برابر حریق این سقفها فقط از پایین سقف کاذب مد نظر میباشد.

از دیگر فضاهایی که مطابق مندرجــات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان )آسانسورها ( می بایست در برابر حریق مقاوم شوند دیوارهها و تیغههای پوشاننده چاه آسانسورها هستند که باید از مصالح مقاوم در برابر آتش )تحمل حداقل یک ساعت( ساخته شوند که در اثر حرارت، گاز و دود مســموم کننده یا خطرناک از آنها متصاعد نشــود و عامل ایجاد گرد و غبار نباشند.

برای این منظور میتوان از ساختارهای دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده نمود. در صورتیکه پوشش کاری از دو ســمت دیوار مد نظر باشد، میتوان از ســازه امگا به عنوان استاد استفاده نمود. بدین ترتیب اجرای الیافهای پوششی، از سمت داخل ساختمان امکان پذیر خواهد بود. در صورت نیاز میتوان پشت این سازه را به وسیله نواری از صفحه گچی مقاوم در برابر حریق حفاظت نمود.

دسته‌بندی دسته‌بندی نشده
اشتراک گذاری
نوشته‌های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت