ماستیک کناف پرایمر

ماستیک کناف پرایمر

ماستیک کناف پرایمر پس از مراحل درزگیری سطوح ایجاد شده با پنل گچی باید برای پذیرش پوشش نهایی ( رنگ ، کاغذ دیواری ، کاشی ، ….) آماده سازی شوند . بسته به نوع پوشش نهایی ، ممکن است یک یا ترکیبی از لایه های آماده سازی

زیر بر روی سطح پنل ها اجرا شود :

 

ماستیک کناف پرایمر

1- اجرای ماستیک کناف

برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی کناف پس از عملیات درزگیری کناف و قبل از رنگ آمیزی کناف یک لایه نازک پوششی ( 1 تا 2 میلیمتر ) با ماستیک کناف روی تمام سطوح کار اجرا می شود ( ضخامت قابل قبول ، طی چند مرحله کاری قابل دستیابی است ).

 ماستیک کناف پرایمر – ماستیک کناف پرایمر

 

2 – اجرای پرایمر کناف :

پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشیکاری ، اجرای کاغذ دیواری و یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی ، اعمال لایه پرایمر بر روی کل سطح کار لازم خواهد بود . حذف لایه پرایمر موجب بروز مسائل زیر خواهد شد :

1 – در اجرای کاشی اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده ، که نتیجه آن فرو ریزی کاشی ها در دوره بهره برداری خواهد بود.

2 – در صورت اقدام به جدا سازی کاغذ دیواری در نوسازی های اینده ساختمان ، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید( توضیح این که لایه پرایمر موجب می شود که کاغذ دیواری بدون آسیب به کاغذ روکش پنل ، از آن جدا شود ).

3 – در رنگ آمیزی با رنگ روغنی ، حالت سایه و روشن ایجاد شده ، همچنین چسبندگی میان رنگ و لایه ماستیک تضعیف خواهد شد ( توضیح این که اجرای پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل های بتونه کاری شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیری می نماید ).