کلیپس کناف clips

کلیپس کناف clips

کلیپس کناف clips

کلیپس کناف clips | از اين قطعه در سقف هاي كاذب يكپارچه d112 a جهت اتصال سازه باربر (فوقاني) به سازه پانل خور (تحتاني) و ايجاد يك شبكه استفاده مي شود. به عبارت ساده تر از اين كليپس جهت اتصال دو سازه F47 كه يكي به عنوان سازه باربر در قسمت بالا و ديگري به عنوان سازه پانل خور در قسمت پائين در سقف كاذب يكپارچه d112a استفاده می گردد. بدلیل تولید اولیه این قطعه توسط شرکت کناف به این قطعه ، کلیپس کناف نیز می گویند .

کلیپس کناف clips