تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای رنگ شده (سفید)با فلیس سفید (۱۸-۶)

تایل های گچی کناف