پانل گچی 15 میل rg کناف

پانل های روکش دار گچی

پانل های روکش دار گچی | دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است. صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند: