توضیحات

تایل معمولی روکش PVC با طرح حصیری کناف

تایل معمولی روکش PVC با طرح حصیری کناف

تایل های گچی طرح دار در سقف های کاذب مشبک کناف کاربرد دارد.این نوع تایل با طرح حصیری و روکش PVC تولید و عرضه می گردد.

همانند تایل های گچی ساده در مکان هایی که احتمال ریزش آب ناشی از تعرق بر پشت تایل وجود دارد (مانند عبور لوله های تاسیساتی) و یا در مناطق مرطوب نوار شمالی یا جنوبی کشور در صورتی که دما و رطوبت (حین نصب و در دوره بهره برداری) به وسیله سیستم تهویه مطبوع کنترل شده باشد،مورد استفاده قرار میگیرند.