توضیحات

فایل dxf پنل مشبک طرح برگ و حصیر

دانلود فایل برش dxf و cdr پنل مشبک فلت در 15 طرح متنوع برگ و حصیر

فرمت : dxf – cdr
اندازه :  120*240 cm
تعداد : 15
نوع طرح : برگ و حصیر