تایل های کناف

تایل های کناف

تنوع و مشخصات تایل ها ی سقفی

تایل های کناف
تایل های کناف

تايل هاي سقفي در ابعاد ٦٠×٦٠ سانتيمتر و در دو نوع ساده (فاقد خواص صوتي ) و آکوستيک ( داراي خواص صوتي ) توليد و عرضه مي گردند:

١- تايل ها ي ساده

١-١- بدون روکش

١-٢- روکش دار (P.V.C بر روي تايل – آلومينيوم بر پشت تايل)

٢- تايل ها ي آکوستيک

2-1 مدل 18-6

2-2 مدل 18-8

2-3 مدل 36-12-8

2-4 مدل 50-12-8

2-5 مدل 25-12

تایل ها ی طرحدار روکش pvc

3-1 طرح یاقوت(238)

3-2 طرح حصیر(996)

3-3 طرح لوزی(567)

3-4طرح الماس(239)