تایل سقفی مارکت

تایل سقفی چیست؟

تایل سقفی شاخه‌ای از معماری داخلی است سقف دکوراتیو که به وسیله اویزهای اصلی از سقف اصلی مکان برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود سقف کاذب مشبک ( دکوراتیو ) می نامند.
نوعی دیگر از سقف کاذب مشبک نیز وجود دارد که در مکان هایی کمتر از عرض 4 متر و ممکن نبودن اویز گیری از از سقفی اصلی اجرا میشود. این نوع سقف کاذب به جای استفاده از اویز های نگه دارنده بر پایه حمل روی دیوار های میباشد.

مزایای استفاده از سقف معرق دکوراتیو:

  • اجرا و نصب در ارتفاع های متنوع ( تنظیم ارتفاع سقف مکان ).
  • مخفی سازی انواع تاسیسات ساختمان پشت سقف کاذب
  • سازگاری در اجرای انواع رنگ کاری، کاغذ دیواری و متریال های دیگر . امکان نصب انواع چراغ های روشنایی.
  • مونتاژ و نصب انواع سیستم های اطفاء حریق روی سقف کاذب و پنهان سازی لوله کشی های اطفاء حریق.
  • عایق صوتی و حرارتی میباشد.
  • اکوستیک نمودن فضای مکان.
  • اجرا انواع نور مخفی های زیبا برای مکان با تایل سقفی .