سپری T1200 کلیک کناف

سپری T1200 کلیک کناف

زیرسازی سقف کلیک

 در سقف های کاذب مشبک پس از نصب سازه های اصلی T3600 به فاصله ی 120 سانتیمتر، سازه فرعي T1200 (T1200 profile ) در شکاف های تعبیه شده روی سازه اصلی به فاصله ی 60 سانتیمتر نصب می گردند. با اتمام نصب این اعضا و در ترکیب با سازه ی اصلی، شبکه ای به ابعاد 120X60 سانتیمتر در سقف بوجود می آید. در قسمت مرکزی هر یک از سازه های فرعی t 1200 شکافی  برای نصب سازه های فرعی T600 (T600 profile ) تعبیه شده است. در صنعت ساخت و ساز خشک کشور به دلیل تولید و عرضه ی اولیه ی محصولات مورد استفاده در سقف های کاذب مشیک توسط ” شرکت آرمسترانگ ”   و ” شرکت شیکاگومتال ”  ، این پروفیل را ” سازه سپری T1200 آرمسترانگ ” ( Armestrong T1200 profile ) یا ” سازه سپری T1200 شیکاگومتال ” ( Chicagometal T3600 profile ) نیز می گویند .

سپری T1200 کلیک کناف

کانال تلگرام کناف درایوال