محاسبه قیمت سقف کاذب کناف

از آنجا که در استعلام کارفرمایان نسبت به قیمت های  مربوط به سقف کاذب کناف از شرکت ها و پیمانکاران قیمت های متفاوتی استخراج می گردد  ، لازم می دانیم تا در این زمینه به طور شفاف روش های مختلف محاسبه قیمت سقف کاذب کناف را بیان نماییم :

عموما قیمت دهی در سقف های کاذب متعارف (سقف های کاذب با دکور های حجیم و پیچیده شامل این روش ها نمی گردند ) به یکی از 4 روش ذیل انجام می شود :

محاسبه قیمت سقف کاذب کناف

محاسبه قیمت سقف کاذب کناف

الف – متره سقف کاذب کناف به صورت سطح گسترده نمایان :

در این روش کلیه المانهای قائم و افقی به کار رفته در سقف کاذب کناف محاسبه میگردد : (A+B+C+D)

این روش یکی از رایج ترین روش های متره کناف می باشد.

این روش با ریسک بالاتری برای پیمانکار همراه خواهد بود و در صورت تبدیل حالت الف به این روش قیمت اجرا ظاهرا بالاتر به نظر خواهد رسید.

ج – قیمت دهی به صورت تلفیقی ( متراژ زیربنا و متر طول باکس ) :

در این روش در صورت تبدیل عادلانه ، قیمت داده شده در ظاهر کمتر به نظر می رسد اما در نهایت با همان قیمت تمام شده همراه خواهد بود.

محاسبه متراژکناف

د- قیمت دهی به صورت مقطوع : این روش به دلیل پایین آمدن ریسک برای کارفرما ،  استفاده  میگردد.

در صورتی که نقشه کار کاملا شفاف باشد پیمانکاران می توانند با محاسبه کلیه آیتم های ممکن در اجرای نقشه سقف کاذب  نسبت به قیمت دهی اقدام نمایند.

اما در این نوع محاسبه ،معمولا ضریب اطمینانی برای پیمانکار در نظر گرفته می شود.

برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام سر بزنید